Υπηρεσίες

Βιοτεχνίες Ενδυμάτων

Καρτελάκια

Υφαντές Ετικέτες

Τυπωτές Ετικέτες

Δερμάτινες / Τζακρόν

Κορδονάκια / Αλυσιδάκια

Μεταλλικές Ετικέτες

Packaging

Εκτυπωτές / Αναλώσιμα

Θερμικοί Εκτυπωτές

Αυτοκόλλητες  Ετικέτες, θερμικές,
πλαστικές κλπ.

Μελανοταινίες:
Wax, Wax-Resin, Resin

Ετικέτες Ενδυμάτων:
Satin, Polyester, Nylon Taffeta

Ετικέτες Ταπητοκαθαριστηρίων